Me’mun İmam Rıza neden şehit oldu?

İslam

Me’mun İmam Rıza neden şehit oldu?

Me’mun, İmamı Horasan’a getirerek çirkin hedeflerini İmam (a.s) adına gerçekleştirmek istedi. Ancak başarılı olamadığı için Hz. Peygamber’i (asm) kendisine bir tehdit olarak gördü. İmamı (a.s) öldürmeye karar verir. Çünkü İmam’ın (a.s) yaptığı çirkin işlere asla alet olmayacağını açıkça bildirmişti. (Havza)

İmam (a.s)’ın büyüklüğü ve toplumun ona olan ilgisi her geçen gün arttı. Me’mun, Peygamber’in (s.a.v) kamuoyundaki konumunu zedelemek istedi. Aksine İmam’ın (a.s) şahsiyetinin toplumda daha da yükselmesine neden olmuştur. Me’mun çok iyi biliyordu ki, zaman geçtikçe İmam’ın (a.s) hakikati daha çok ortaya çıkacaktı. Öte yandan Abbasiler, Me’mun’un İmam’ı halefi olarak ilan etmesinden memnun değildi.

Hatta muhalefetlerini göstermek için Bağdat’ta İbrahim ibn Mehdi’ye biat ettiler. Bu nedenle, Mamun hükümeti her yönden tehdit altındaydı. Me’mun bir suç işleyerek İmam’ı (a.s) zehirledi ve gasp edilen gücü kurtarmaya çalıştı. Me’mun, bu yolla Abbasileri kendine çekti ve İmam Rıza’nın (a.s) şehadetinden sonra onlara şöyle yazdı: “Siz beni Veliaht Ali bin Musa (a.s) olduğum için eleştiriyorsunuz. Bana itaat edin.”

Me’mun, İmam’ın (a.s) yandaşlarına onun ölümünü haber vermemeye çalıştı. İmamın (a.s) eceliyle vefat ettiğini insanlara göstermek istedi. Ancak gerçek belirsizliğini korudu ve İmam (a.s)’ın arkadaşları bunun farkına vardı.

Eba Salat, Haravi İmam’ın yakın arkadaşlarından biriydi. O anlatıyor: “Me’mun, İmam’ın büyüklüğünü ve büyüklüğünü gördü, bu yüzden onunla dostluğunu ifade etmesi için tahtı ona emanet etti ve bu şekilde insanlara İmam’ın (a.s) seven bir adam olduğunu göstermek istedi. İmamın (a.s) insanlar tarafından görülmesini istedi.” Aksine, İmam’ın (a.s) takvası ve zühdü lekelenmedi ve insanlar onda takvadan başka bir şey görmediler, bu yüzden İmamın insanlar arasındaki otoritesi gün geçtikçe artmaya başladı.İmam (a.s)’ı ilmî olarak mağlup etsinler.Ancak onlar, İmam’ın (a.s) ilminin büyüklüğü karşısında mağlup oldular. “Vallahi, İmam (a.s) onlara daha çok lâyıktır. Me’mun’dan daha hilafettir.” Me’mun’un memurları bu haberi kendisine ilettiler. O çok kızdı ve kıskandı.

İmam (a.s) Me’mun’a doğruyu söylemekten çekinmedi. Bazen Mamun’un hoşlanmadığı şeyler söylerdi. Bu, Me’mun’un İmam’a (a.s) kızmasına neden oldu. İmam (a.s)’a yaptığı tuzaklardan bir sonuç alamayınca İmam’ı (a.s) gizlice zehirledi.”

İmam (a.s)’ın defnedilmesinde Aba Salat da hazır bulundu. İmam (a.s) Harun’un gömüldüğü türbeye defnedildi. İmam Rıza (a.s) 55 yaşında Safer ayının son gününde şehit oldu.

Me’mun o kadar aşağılık bir insandı ki, İmam’ı (a.s) zehirlemekle kalmamış, akrabalarını, yandaşlarını ve İmam (a.s)’a bağlı insanları da öldürmüş veya başka şehirlere sürgün etmiştir. Onlara o kadar zulmediyordu ki, o sevdiklerinin hayatı cehenneme döndü. Sonuç olarak, birçoğu öldürüldü ve birçoğu sürgünde kaldı.

Rate article