Dünyadaki Ünlü Türk ve Müslüman Masonlar

İlginç

Mason, masonluk nedir ve hangi hedefleri gütmektedir?

Adnan Oktar’ın Türkiye’de tutuklanması, Masonluk meselesini bir kez daha akla getirdi. Herkes Türk ve Müslüman masonların kimliğiyle ilgilenmeye başladı.

Türkiye medyası yazmıştır ki, suç grupu lideri 1 milyon 50 bin euro vererek, 33 dereceden mason olmuştur. Oktarın taraftarlarından biri söyledi, tarikat lideri 2012 yılında yurtdışında daha büyük nüfuz elde etmek için mason olmasının gerektiğini söyledi. O da belirtiliyor, Oktar her defasında 350 bin euro olmak üzere 3 defa para vererek, 33 dereceden mason olmasına başardı.

Medya Adnan Oktar hakkında yazıyordu: “Bu vesile ile 2014 yılında İtalya dışişleri bakanı Franco Frattini Türkiye’ye gelerek, A.Oktarla görüştü. Bu loca Washington locası ile ortak hareket ettiği için Trampın cumhurbaşkanı olması vesilesiyle düzenlenen kabul gününe de davet alındı. Adnan Oktarı temsil etmek üzere Oktar Babuna ve yanındaki bir kişi bu etkinliğe katıldı. Bu davetiyeleri almak için Adnan Oktar 200 bin dolar para ödedi”.

Yani böyle bir kanaat oluşuyor, Adnan Oktar mason olmuştur. Ancak ne var ki, o, ilk mason müslüman değil. Bundan önce de müslüman masonlar oldu. Hatta ünlü azerbaycanlıların, ayrıca Türkiye’nin birçok nüfuzlu siyaset adamlarının mason olduğunu iddia eden yazılar var. Gerçi bir kural olarak, masonluk müslümanlar arasında tehlikeli, islamiyet düşmanı, müslümanları yok etmeye çalışan gizli güç olarak tanıtıldı.

Bu konuda hatta bazen ifrata bulunmalar da oluyor. Bunun aksine, bazı Batı medyası, ayrıca liberal çevreler masonluğun hiç de tehlikeli olmadığı, sıradan bir örgüt, daha çok tarihsel geleneği olan bir kurum olarak takdim ediyor ve genellikle müslümanların masonluk konusunda hassasiyetini hicvediliyor.

Ancak tüm bunlar, yani hem aşırı korkulu mason propagandası, hem de buna karşı parodi biçimli karşı propaganda gerçeğe gölge düşürüyor. Her zaman olduğu gibi, insanlar güçlü propaganda ve karşı propagandanın dalgası altında kaybolup batıyor, gerçeği bulamıyorlar. Gerçeği bulmak ise kolay değildir. Demek ki masonluk belirtildiği gibi tehlikeli bir kurumdur, yoksa genel olarak, böyle bir şey yoktur, tarihin bazı karanlık sayfasında kalmış bir geleneğin sönük yerleş?

Mason sözcüğü fransızca – “hür duvarcı” veya taş oyucu olarak tercüme ediliyor. Masonluk da bir başka deyişle, “Hür Duvarcı Kardeşliği” demektir. Bazı görüşlere göre, masonluk Tevrat’ın telkinlerini olduğu gibi benimseyen yahudiliğin gizli kollarından biridir. Masonlar yahudilerle ilişkilerini gizli tutması gerekiyor. YİRMİNCİ yüzyılın İKİNCİ yarısında Türkiye’de ateist masonların propagandacısı olarak tanınarak yayınlanan “Mimar Sinan” dergisi 1983 yılında yazıyordu: “Ritüellerimiz Tevrat’tan sayısız örnekler var”.

Ancak tüm bunlar, yani hem aşırı korkulu mason propagandası, hem de buna karşı parodi biçimli karşı propaganda gerçeğe gölge düşürüyor. Her zaman olduğu gibi, insanlar güçlü propaganda ve karşı propagandanın dalgası altında kaybolup batıyor, gerçeği bulamıyorlar. Gerçeği bulmak ise kolay değildir. Demek ki masonluk belirtildiği gibi tehlikeli bir kurumdur, yoksa genel olarak, böyle bir şey yoktur, tarihin bazı karanlık sayfasında kalmış bir geleneğin sönük yerleş?

Bazı iddialara göre, masonluk 14, bazılarına göre ise 18 yüzyılda oluşmuştur. İlk mason locası olan Büyük Locanın 1717 yılında Londra’da yaratıldığı iddia ediliyor. Ateist masonların Almanya’da 18’inci yüzyılda, ayrıca Büyük Fransız devriminde büyük rolü olduğu bildirilmektedir. Fakat aynı zamanda katolikliğin yaygın olduğu ülkelerde masonlar baskılara maruz kaldı. İtalya, İspanya ve katolikliğin mevcut olduğu diğer ülkelerde liberal partileri “mason partileri” adlandırmışlar.

Mason metafiziği ve simgesi kültür ve sanata büyük etkiledi. Mozart’ın “Sihirli flüt” eseri, Londra’daki Aziz Paul kilisesi, Moskova’daki birçok kiliseler, ABD dolarının tasarımı vb. gibi örnekler gösterilebilir. Ancak masonlar da dünyanın ünlü felsefi akımlarından çok yararlandılar. Rus kaynaklarına göre, masonlar dünyagörüşlərində Pisagor, Komfutsi, Zerdüşt ve diğer düşünürlerin görüşlerini benimsemişler.

Masonlar mason locaları olarak adlandırılan kuruluşlarda faaliyet gösteriyorlar. Her mason locası merkezi Ana locaya tabidir. Her ülkede bir ana loca mevcuttur. Burada istisna olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin her eyaletinde ayrıca ana locaların olduğu bildirilmektedir. Bir ülkede faaliyet gösteren mason locaları birbiriyle ilişkiler kurarak ilişkilerini genişletiyor, onların ortak faaliyetleri ise ana loca tarafından koordine ediliyor. Masonluk törenlerin ve toplantıların gizli uygulanması nedeniyle insanlar tarafından esirler boyunca müzakere edildi ve hep çıkar nesnesi olarak kaldı.

Bazıları diyor ki, masonluk tüm insanlara barış ve mutluluk diliyor ve bunun için gelişimi önemli buluyor. Fakat çokları da belirtiyor ki, masonluk dünyada siyasi çatışmaların, insani felaketlerin oluşturulması, onun yönetiminde çok ilginçtir. Ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için çeşitli taktik ve stratejilerden kullanırlar.

İlginçtir, masonlar arasında müslüman din adamları da olmuştur. Örneğin, iddialara göre, Şeyhülislam Musa Kazım efendi Türkiye’nin en büyük mason teşkilatı olan “Hür ve Kabul edilmiş Büyük Mason Lojası” nın üyesi oldu. Ayrıca Osmanlı devleti’nin 118. şeyhülislamı Mehmed Ziyaüddin, Mustafa Sabri de mason localarının üyesi oldu. Ve daha birçok Osmanlı yetkililerinin mason locaları üyesi olması hakkında iddialar mevcuttur.

Mason olduğu iddia edilen ünlü müslümanlar arasında İslam uyanışı veya siyasi İslamın fikir babaları sayılan Cemaleddin Afgani, Muhammed Ebduh gibi şahsiyetlerin de adı var.

Rate article